Fizjoterapia w pediatrii

Powrót

Fizjoterapia w pediatrii

Naszym zadaniem jest aby rehabilitacja dziecka w naszym centrum przebiegała w spokojnej, bezstresowej atmosferze. 

1.Terapia integracji sensorycznej skierowana do: 

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi 
Dzieci z ADHD, ADD 
Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 
Dzieci autystycznych 
Dzieci opóźnionych psycho-ruchowo 
Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 
Dzieci cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera) 

2.Terapia wad postawy skierowana do dzieci: 

Dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa (skolioza) 
Dzieci z plecami okrągłymi, wklęsłymi, płaskimi 
Dzieci z koślawością kolan i płaskostopiem 

3.Terapia dzieci i niemowlaków: 

Diagnostyka czynnościowa dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. 
Ocena rozwoju psychoruchowego wcześniaków i niemowląt. 

Terapia wcześniaków,niemowląt i małych dzieci z asymetrią osiową oraz z zaburzonym napięciem mięśniowym (hipotonia i hipertonia). 

Terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

Terapia niemowląt i małych dzieci z kręczem szyi. 

Nauczanie rodziców, dzieci z zaburzonym napięciem mięśniowym,prawidłowej pielęgnacji i podstawowych ćwiczeń terapeutycznych. 

Porady, wskazania, prognozy, rokowania terapeutyczne dla dzieci specjalnej troski. 
Korekta wad postawy u dzieci i młodzieży. 

Zajęcia indywidualne w wymiarze 1h ilość spotkań do uzgodnienia.

Partnerzy
Stare babiceGrodzisk maz.
Centrum medyczno-rehabilitacyjne sorno