Aktualności

Powrót

Poradnia Leczenia Bólu

Usługi  Poradni Leczenia Bólu w Centrum Medycznym Babice skierowane są do wszystkich pacjentów cierpiących z powodu przewlekłego bólu pochodzenia nie-nowotworowego, jak i pacjentów z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej. Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem różnych zespołów bólowych takich jak: zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego, niespecyficzny ból krzyża, bóle korzeniowe, radikulopatia, bóle po zabiegach operacyjnych, bóle towarzyszące chorobom zwyrodnieniowym stawów, inne dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego, bóle głowy i twarzy, neuralgia n. podpotylicznych, neuralgia popółpaścowa, neuralgia nerwu trójdzielnego, inne neuralgie, bóle neuropatyczne, bóle w przebiegu choroby nowotworowej, złożone wieloobjawowe miejscowe zespoły bólowe (CRPS) oraz inne zespoły bólowe.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (PTBB) i wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (IASP), nasza Poradnia specjalizuje się w nowoczesnym i kompleksowym leczeniu bólu. Wielodyscyplinarne leczenie bólu opiera się na modelu biopsychospołecznym, który polega na:

·         identyfikacji problemów związanych z bólem

·         ustaleniu realistycznych oczekiwań co do możliwości leczenia

·         uzgadnianiu z pacjentem sposobu oraz toru postepowania leczniczego

·         eliminowaniu błędnie stosowanych leków i złego ich kojarzenia

·         wprowadzeniu właściwej farmakoterapii

·         wskazywaniu kierunków i możliwości poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia pacjentów poprzez informowanie, edukację oraz możliwość konsultacji u specjalistów rehabilitacji, fizjoterapii, fizykoterapii oraz psychologów

W wielokierunkowej terapii stosujemy w naszej Poradni następujące metody leczenia:

·         farmakologiczne

·         anestezjologiczne (różnego rodzaju blokady, infuzje/wlewy dożylne)

·         rehabilitacyjne (fizykoterapia, krioterapia, magnetoterapia, światłolecznictwo, kinezyterapia)

·         neuromodulacyjne (TENS, akupunktura, elektroakupunktura,)

·         psychologiczne

Partnerzy
Stare babiceGrodzisk maz.
Centrum medyczno-rehabilitacyjne sorno