Aktualności

Powrót
Usługi Poradni Leczenia Bólu w Centrum Medycznym Babice skierowane są do wszystkich pacjentów cierpiących z powodu przewlekłego bólu pochodzenia nie-nowotworowego, jak i pacjentów z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej. Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem różnych zespołów bólowych takich jak: zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego, niespecyficzny ból krzyża, bóle korzeniowe, radikulopatia, bóle po zabiegach operacyjnych, bóle towarzyszące chorobom zwyrodnieniowym stawów, inne dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego, bóle głowy i twarzy, neuralgia n. podpotylicznych, neuralgia popółpaścowa, neuralgia nerwu trójdzielnego, inne neuralgie, bóle neuropatyczne, bóle w przebiegu choroby nowotworowej, złożone wieloobjawowe miejscowe zespoły bólowe (CRPS) oraz inne zespoły bólowe. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (PTBB) i wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (IASP), nasza Poradnia specjalizuje się w nowoczesnym i kompleksowym leczeniu bólu. Wielodyscyplinarne leczenie bólu opiera się na modelu biopsychospołecznym, który polega na: • identyfikacji problemów związanych z bólem • ustaleniu realistycznych oczekiwań co do możliwości leczenia • uzgadnianiu z pacjentem sposobu oraz toru postepowania leczniczego • eliminowaniu błędnie stosowanych leków i złego ich kojarzenia • wprowadzeniu właściwej farmakoterapii • wskazywaniu kierunków i możliwości poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia pacjentów poprzez informowanie, edukację oraz możliwość konsultacji u specjalistów rehabilitacji, fizjoterapii, fizykoterapii oraz psychologów W wielokierunkowej terapii stosujemy w naszej Poradni następujące metody leczenia: • farmakologiczne • anestezjologiczne (różnego rodzaju blokady, infuzje/wlewy dożylne) • rehabilitacyjne (fizykoterapia, krioterapia, magnetoterapia, światłolecznictwo, kinezyterapia) • neuromodulacyjne (TENS, akupunktura, elektroakupunktura,) • psychologiczne
Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, że Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO zostało laureatem dwóch ogólnopolskich nagród: Wiktoria i Supermedicus. WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców jest ogólnopolskim konkursem organizowanym przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców. Celem plebiscytu jest wyróżnianie i promowanie najlepszych polskich firm zajmujących się handlem, produkcją i usługami. Jest symbolem jakości, rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności gospodarczej. W tym roku odbyła się XVIII edycja konkursu, którą patronatem honorowym objęło 19 instytucji rządowych i samorządowych, w tym: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a także 27 redakcji – m.in. TVP Info, Dziennik Gazeta Prawna, Wprost oraz Interia.pl. W 2015 roku w konkursie brało udział ponad 500 placówek, a wyróżnionych zostało jedynie 40 spośród nich. W tym gronie znaleźli się m.in. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, OKNOPLAST, InPost. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Sorno zostało laureatem nagrody w kategorii: Zdrowie, Medycyna i Uroda i było jedyną placówką medyczną, która otrzymała nagrodę w tej edycji konkursu WIKTORIA. SUPERMEDICUS jest ogólnopolskim konkursem, organizowanym dopiero od roku. Ma on na celu promowanie osób oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które znacząco wpływają na poziom oferowanych usług, ich dostępność i jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów. W 2015 roku w konkursie startowało ponad 60 placówek, a wyróżnionych zostało tylko 17 spośród nich, m.in. Fundacja "WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY", czy też Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Sorno zostało laureatem nagrody w kategorii: Przychodnie specjalistyczne.
1 2 3
Partnerzy
Stare babiceGrodzisk maz.
Centrum medyczno-rehabilitacyjne sorno