Aktualności

Powrót
Usługi Poradni Leczenia Bólu w Centrum Medycznym Babice skierowane są do wszystkich pacjentów cierpiących z powodu przewlekłego bólu pochodzenia nie-nowotworowego, jak i pacjentów z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej. Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem różnych zespołów bólowych takich jak: zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego, niespecyficzny ból krzyża, bóle korzeniowe, radikulopatia, bóle po zabiegach operacyjnych, bóle towarzyszące chorobom zwyrodnieniowym stawów, inne dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego, bóle głowy i twarzy, neuralgia n. podpotylicznych, neuralgia popółpaścowa, neuralgia nerwu trójdzielnego, inne neuralgie, bóle neuropatyczne, bóle w przebiegu choroby nowotworowej, złożone wieloobjawowe miejscowe zespoły bólowe (CRPS) oraz inne zespoły bólowe. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (PTBB) i wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (IASP), nasza Poradnia specjalizuje się w nowoczesnym i kompleksowym leczeniu bólu. Wielodyscyplinarne leczenie bólu opiera się na modelu biopsychospołecznym, który polega na: • identyfikacji problemów związanych z bólem • ustaleniu realistycznych oczekiwań co do możliwości leczenia • uzgadnianiu z pacjentem sposobu oraz toru postepowania leczniczego • eliminowaniu błędnie stosowanych leków i złego ich kojarzenia • wprowadzeniu właściwej farmakoterapii • wskazywaniu kierunków i możliwości poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia pacjentów poprzez informowanie, edukację oraz możliwość konsultacji u specjalistów rehabilitacji, fizjoterapii, fizykoterapii oraz psychologów W wielokierunkowej terapii stosujemy w naszej Poradni następujące metody leczenia: • farmakologiczne • anestezjologiczne (różnego rodzaju blokady, infuzje/wlewy dożylne) • rehabilitacyjne (fizykoterapia, krioterapia, magnetoterapia, światłolecznictwo, kinezyterapia) • neuromodulacyjne (TENS, akupunktura, elektroakupunktura,) • psychologiczne
1 2 3
Partnerzy
Stare babiceGrodzisk maz.
Centrum medyczno-rehabilitacyjne sorno